fbpx
Sanningen bakom ljuset

Vad är UV-strålning?

Solstrålar som når marken består av två olika typer av skadliga strålar: UV-strålning med långvågs ultraviolett A, och UVB-strålning med kortvågs ultraviolett B.UVA penetrerar djupt in i hudens tjockaste lager (Dermis). Oskyddad strålning kan orsaka för tidigt åldrande och rynkor ( fotoåldring) och kan utsätta immunsystemet för alvarlig påfrestning.

 

Oskyddad UVB-strålning orsakar oxidation av hudens yttre skikt. Det är en av de främsta orsakerna till hudcancer. Koncentrationen av UVB-strålar varierar beroende på säsong, geografi och tid på dagen, med perioden 10-16 som skadligast. Det är inte bara obekvämt och smärtsamt att bränna sig, det kan också orsaka permanent skada.

Jag är ingen siffermänniska!

SPF Scoopet

SPF står för solskyddsfaktor (Sun Protection Factor). Solskyddsmedel klassificeras med en SPF-siffra, med hänvisning till dess förmåga att mildra UVB-strålning. SPF-värdet beräknas genom att jämföra den tid som behövs för att bränna sig i solen när man är skyddad med solskyddsmedel, jämfört med om man inte är det.

 

Använd en bredspektrum SPF på 15 eller mer för att skydda dig inte bara från förbränning utan också mot hudcancer och för tidig åldrande.
Vad är vad?

Classic eller Mineral

Klassiska och mineralbaserade solskyddsmedel är olika när det gäller deras aktiva skyddsfilter. De klassiska solskyddsmedlen använder kemiska aktiva filter (vanligtvis kallade icke-mineralbaserade eller traditionella filter) avsedda att absorbera och bryta ned UVA / UVB-strålning medan mineralsolskydd använder mineraler (ofta kallade fysiska) aktiva filter för att sprida och reflektera UVA- och UVB-strålar. Mineralfilter kan exempelvis vara titandioxid och zinkoxid.

 

Alla våra produkter – både klassiska och mineralbaserade – garanterar dig ett brett spektrum skydd mot UVA och UVB-strålning!